ŞANLI, ŞEREFLİ VE KAHRAMAN ORDUMUZA!

Vatanımızın ve milletimizin birliğini ve dirliğini, ikbâl ve istikbâlini teminat altına almak, namusumuzun ve mukaddesatımızın emniyetini sağlamak, mazlumların ve masumların muhafazası adına, devletimizin kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’e bir harekât başlatmıştır.

Kahraman ordumuzun hedefi, İslâm alemini tehdit eden ve bilhassa ileriye yönelik ülkemizi bölüp parçalama amacı ile sınırımıza yerleştirilmiş eşkalleri ayrı, ancak ihanetleri aynı olan o terör örgütlerini ifna ve imha etmek, İslâm aleminde barışın, huzurun ve tevhîdin zeminini oluşturmaktır.

Bin yıldan beri beka-i istiklâl-i İslâm için, farz-ı kifâye-i cihadı deruhteye, İslâm’ın sancağını dalgalandırmaya vazifedar ordumuzun, muvakkat arızalardan kurtarıp, tarihteki misyon ve vizyonunu tekrar ortaya koyma ve uhdesine alma hakikatini görüyoruz ve şahit oluyoruz.

Muazzez Üstadımızın da ifade buyurduğu gibi; “Bu orduda bir ruh var, o ruh benimle dosttur. Kahraman ordumuz şer güçlerin elinden kendisini kurtaracak ve hakîkat-i hali anlayacak ve eski vazifesini deruhte edecektir. Kahraman ordu inşallah kılıcını düşmanına vurduracak, ayağına vurdurmayacak ve ağlayan alem-i İslâm’ı inşallah bu ordu güldürecektir.” müjdesinin ve hakikatinin emarelerini yaşıyoruz.

Bizler de bütün bir millet olarak, yukarıdaki hakikatlere masadak olma adına ve bilhassa Mehmetçiklerimize, ordumuza ve devletimize kuvvetü'z-zahr olma adına, dualarımızla, ibadetlerimizle, sohbetlerimizle, iltica ve yalvarmalarımızla destek olacağız ve bu harekâtın en kısa zamanda ve en yüksek başarı ile neticelenmesi hususunda Cenab-ı Kadiü'l-Hacâta mevaki-i mübarekede samimane ve canı gönülden yalvaracağız. 

Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, gazilerimize ve yaralılarımıza şifâ için niyâz eder, ordumuza ve komutanlarımıza hayırlı kararlar için dua eder, devletimize ve hükümetimize ebed-müddet için Rabbimize ilticaen yalvarırız.

Selam ve dua ile…

 

Suffa Vakfı & Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği